Jun
6

17:30 - 20:00

Aug
1

17:30 - 20:00

Aug
14

20:15 - 21:00

Aug
24

14:30 - 14:00

Sep
5

17:30 - 20:00

Vi har 41 gæster og ingen medlemmer online

Omkring Haderslev

ÅrøLæs Ninas beretning fra Bente, Erling, Uffe og Ninas tur til Haderslev 1.-3. maj 2015

 

 

 

 

Dag 1: Årø rundt

IMG 0743

Vi kørte til Årøsund – ind igennem gården ved Årøsund Badehotel og videre om til stranden, hvor der er fint at sætte kajakker i fra stranden. Solen skinnede og det var ganske vindstille, så det var en perfekt dag til Årø rundt.

Vi roede tværs over med opmærksomhed på færgen mellem Årøsund og Årø.  Her så vi to marsvin. I 1872 dækkede stormfloden 90 % af øen, så i dag er der lavet diger for at holde vandet ude på den forholdsvis lave ø. I land kan man se en sten, hvor vandet gik til dengang.

Turen gik indenom Årø kalv og bagefter ud til Småholmene inden vi roede langs vildtreservatet Årø kalv. Årø Kalv er egentlig bare en lang sandrevle. Lige efter reservatet er der en lille fin plads med bord og bænke. Her holdt vi frokosten.

Årø

Tilbage ved havnen gik vi land og opdagede, at der skulle være havnefest med helstegt gris om aftenen. Det var samtidig konfirmationsdag, så alt var optaget. Kaffen indtog vi ved havnen ved siden af grisen, inden vi roede tilbage til Årøsund.

 Dag 2: Haderslev Fjord

 

Vi satte kajakkerne i ved Haderslev Kajakklub i Sydhavnsvej 1D. Her er der en lav flydebro og vi kunne køre bilerne tæt på.

Turen gik ud af fjorden forbi de nye havneboliger og forbi Starup. Sønder Starup kirke er Sønderjyllands ældste kirke.

Helt ude ved fjordens udmunding er der landgangsted ved Stagodde. Undervejs kommer fjordbåden Helene som sejler i sommerperioden mellem Haderslev og Årø. Heldigvis er der kun en sejlads 2. maj og i øvrigt kun få både i fjorden mens vi ror. Det kunne godt give lidt problemer om sommeren med sejladsen på fjorden, så tidspunktet er velvalgt.

Vi har både modstrøm og modvind tilbage mod Haderslev, så armene er lange efter de 15 km tilbage til udgangspunktet, selvom vi sejler langs kysten hjem.

 Dag 3: Haderslev Dam

Haderslev Dam

Her satte vi i ved Haderslev Søsportscenter Damstien 28, hvor vi også kunne køre helt ned til vandet og der er 2 flydebroer.

Haderslev Dam er en kunstig sø opdæmmet ved Møllen i Haderslev.

Vi startede med at ro imod Haderslev fjord og rundt i søen lige op mod byen. Bagefter gik turen ud i Haderslev Dam forbi sygehuset. Havørnen kom lige hen over hovedet på os.  Undervejs så vi rigtig mange hejrer. I bunden lå restaurant Damende (med tryk på sidste stavelse). Her nåede vi en kop kaffe på terrassen, inden restauranten blev optaget af et konfirmationsselskab. Et gammelt og hyggeligt spisested, som bliver brugt som udflugtssted med gode landgangsmuligheder i kajak og en flot udsigt.

Haderslev Dyrehave

I bunden af Haderslev Dam havde vi regnet med at kunne ro ind i Tørning å langs med Hindemade op mod Christiansdal vandkraftanlæg, men vi blev hurtigt stoppet af væltede træer. Bente roede ind i en anden å på den anden side af Dammen og så den første isfugl på turen.

I stedet roede vi mod Bergs plads, hvor der er mulighed for at gå i land og hvor der er borde og bænke. Her ligger Haderslev Dyrehave – Danmarks næststørste dyrehave fra 1974 på 30 Ha skov med 200 dådyr og 20 krondyr hvor adgangen går gennem en af de 3 røde porte. 

Sophies kilde

Vi gik en tur i dyrehaven og så dådyr og smagte på vandet i Sophies kilde. En hellig kilde med meget jernholdigt vand på 8 grader.

Den sidste del af turen tilbage mod Haderslev listede vi os langs kysten pga. lidt vind men også for at se flere isfugle. Og det lykkedes!